Informace, domácí úkoly

26. 11. 2018 

Úkol pro marody v týdnu od 26. do 30. 11.

V matematice dokončit procvičování ze stran 48 - 61, většina dětí má již hotovo. V pondělí 3. 12. si pracovní sešity vysbírám ke kontrole. Případně dořešit vynechaná cvičení ze stran 42 - 47.

Český jazyk - pracovní sešit str. 22 - 29, dokončit cvičení, která chybí a postupně pokračovat. Paralelně k tomu cvičení z učebnice českého jazyka.

Hravá čítanka - str. 32 - 35

Číst vlastní knížku a v pondělí 3. 12. přinést čtenářský list, případně zápis z dosud přečteného, pokud si čtenář vybral obsáhlou knihu:)


5. 11. 2018

Úkol pro marody v týdnu od 5. do 9. 11.

V matematice po str. 42 vybírat cvičení, u kterých děti samostatně najdou způsob řešení. Stále platí, že děti získávají smajlíky ze stran 48 - 60.

V českém jazyce, prosím, trénovat samohlásku ů/ú. V učebnici ČJ str. 30 - 35 a k tomu cvičení v pracovním sešitě. Začínáme dělení samohlásek a tvrdé, měkké souhlásky.

Hravá čítanka str. 30 - 31, také trénovat hlasité čtení vlastní knížky.

V angličtině opakovat slovíčka ze žlutých desek a pomalu z učebnice přidáváme slovíčka z 2. lekce, můžete doplnit i nějaká cvičení z pracovního sešitu, str. 12, 14 a 15.

Prvouka - skladba a znalost jedlých a nejedlých hub.

21. 10. 2018

Děkuji všem rodičům za uhrazení platby za pracovní sešity. Děti postupně odevzdávají své čtenářské listy, podporujte je ve čtení a nadále s nimi mějte trpělivost při trénování hlasitého čtení. Domácí úkoly děti plní svědomitě, moc je za to chválím. 

1. 10. 2018 

Děti dostávají postupně nové pracovní sešity a učebnice. Do ČJ a M mají u sebe zatím první díly, ostatní zůstávají ve škole. Vybíráme částku 720,- Kč. 

17. 9. 2018 

Každý den píšeme v Písance jednu stránku, pokud děti nestihnou ve škole, dotrénují doma.  Dnes děti psaly str. 9 -  R, Ř. V zelených deskách mají vložený příběh ke čtení NEMOCNÝ ZOUBEK - přečíst do 20. 9. 

Potřeba trénovat každý den hlasité čtení z oblíbené knížky. Od měsíce října si děti začnou vést čtenářské listy.