21. - 25. května 2018

25.05.2018

Čtení

 • učebnice "Už čteme a píšeme sami" - str. 55 - 59
 • v květnu předčítáme z knihy Pohádková lampička (František Nepil)
 • zdatní čtenáři - vlastní knihy
 • vyprávění, porozumění čtenému textu, zápis čtenářských listů
 • hry, křížovky, hádanky, básničky, rozvoj komunikačních dovedností, skládání slov

Psaní


 • písanka 2. díl - str. 18 - 23
 • trénujeme psaní slov a krátkých vět psacím písmem
 • nová psací písmena: J, H, U, Y

Matematika

 • učebnice str. 43 - 47
 • součet trojice čísel, hadi s barevnými poli
 • opakování "Co už umíme?"
 • číselné pavučiny
 • evidence staveb, tabulky s nákupy, hodiny
 • slovní úlohy, krokování, hra autobus, neposedové, rozklad čísel, parkety

Prvouka

 • Opakujeme určení času, roční období, měsíce, dny v týdnu
 • Zdravý životní styl

Angličtina

 • Opakujeme slovíčka na téma - my body, oblečení (hry, poslech příběhů, bludiště, pexeso)
 • trénink slovíček: hračky, barvy, zvířata, školní potřeby, počítání 1 - 10
 • písničky, kreslení

Akce

Místní knihovna ve Vraném nad Vltavou uspořádala našim dětem výstavu obrázků inspirovaných Josefem Ladou. 

Hodnocení obrázků je ukončeno 22. května 2018. V tento den předčítají žáci 9. tříd našim prvňáčkům různé příběhy z vybraných knih.

24. května 2018 navštívíme spolu s třídou 1. B místní veřejnou knihovnu.  Čeká nás vyhodnocení "NEJ" obrázků a také milé překvapení.