14. - 18. května 2018

21.05.2018

Čtení

 • učebnice "Už čteme a píšeme sami" - str. 51 - 55
 • v květnu předčítáme z knihy Pohádková lampička (František Nepil)
 • zdatní čtenáři - vlastní knihy
 • vyprávění, porozumění čtenému textu, zápis čtenářských listů
 • hry, křížovky, hádanky, básničky, rozvoj komunikačních dovedností, skládání slov

Psaní


 • písanka 2. díl - str. 12 - 17
 • trénujeme psaní slov a krátkých vět psacím písmem
 • nová psací písmena: k, f, g, I

Matematika

 • učebnice str. 39 - 43
 • součet trojice čísel, hadi s barevnými poli
 • číslo jako jméno i jako pořadí
 • evidence staveb, tabulky s nákupy, hodiny
 • slovní úlohy, krokování, hra autobus, neposedové, rozklad čísel, parkety

Prvouka

 • Opakujeme hodiny, roční období, měsíce, dny v týdnu
 • Život a zvířata v lese

Angličtina

 • Opakujeme slovíčka na téma - narozeniny, oblečení (hry, poslech, bludiště, pexeso)
 • trénink slovíček: hračky, barvy, zvířata, části těla, školní potřeby, počítání 1 - 10
 • poslech, příběhy, písničky, kreslení

Akce

Místní knihovna ve Vraném nad Vltavou uspořádala našim dětem výstavu obrázků inspirovaných Josefem Ladou. Přijďte se podívat a ohodnotit  zdařilé obrázky. 

Hodnocení obrázků bude ukončeno 22. května 2018.