3. - 6. dubna 2018

06.04.2018

Čtení

 • učebnice "Už čteme a píšeme sami" - str. 36 - 39
 • v dubnu předčítáme knihu Povídání o pejskovi a kočičce (Josef Čapek)
 • zdatní čtenáři - vlastní knihy
 • vyprávění, porozumění čtenému textu
 • hry, křížovky, hádanky, básničky, rozvoj komunikačních dovedností, skládání slov

Psaní

 • píšeme krátké příběhy tiskacím písmem
 • písanka - str. 22 - 24
 • trénujeme psaní slov a krátkých vět psacím písmem
 • nová psací písmena: y, v, V

Matematika

 • učebnice str. 23 - 25
 • opakování "Co už umíme?"
 • čteme a píšeme číslo 18, krychlové stavby, sčítání tří čísel, hadi
 • slovní úlohy, krokování, hra autobus, neposedové, rozklad čísel, hodiny

Prvouka

 • Velikonoční svátky
 • Hodiny - rozlišení ranního a večerního času

Angličtina

 • Opakujeme slovíčka - oblečení (hry, poslech, bludiště, pexeso)
 • trénink slovíček: hračky, barvy, zvířata, části těla, školní potřeby, počítání 1-10
 • příběhy, písničky
 • tvoření a kreslení

Akce

Místní knihovna ve Vraném nad Vltavou uspořádala našim dětem výstavu obrázků inspirovaných Josefem Ladou. Přijďte se podívat.

Ve středu 4. dubna si děti z prvního stupně vyzkouší lidový zvyk "vynášení Morany" na ukončení zimy a vítání jara (4. vyučovací hodina).

Slavíme narozeniny Matěje B.