9. - 13. dubna 2018

15.04.2018

Čtení

 • učebnice "Už čteme a píšeme sami" - str. 38 - 42
 • v dubnu předčítáme knihu Povídání o pejskovi a kočičce (Josef Čapek)
 • zdatní čtenáři - vlastní knihy
 • vyprávění, porozumění čtenému textu, zápis čtenářských listů
 • hry, křížovky, hádanky, básničky, rozvoj komunikačních dovedností, skládání slov

Psaní

 • píšeme krátké příběhy tiskacím písmem
 • písanka - str. 24 - 28
 • trénujeme psaní slov a krátkých vět psacím písmem
 • nová psací písmena: r, ř, z

Matematika

 • učebnice str. 24 - 28
 • opakování "Co už umíme?" 
 • počítáme do 18
 • součtový trojúhelník s barevnými poli, krychlové stavby, sčítání tří čísel, tabulky, hadi
 • slovní úlohy, krokování, hra autobus, neposedové, rozklad čísel, parkety

Prvouka

 • Roční období, měsíce, dny v týdnu
 • Hodiny - rozlišení ranního a večerního času

Angličtina

 • Nové téma NAROZENINY 
 • Opakujeme slovíčka - oblečení (hry, poslech, bludiště, pexeso)
 • trénink slovíček: hračky, barvy, zvířata, části těla, školní potřeby, počítání 1-10
 • poslech, příběhy, písničky
 • tvoření a kreslení

Akce

Místní knihovna ve Vraném nad Vltavou uspořádala našim dětem výstavu obrázků inspirovaných Josefem Ladou. Přijďte se podívat.

V pátek 13. dubna - představení divadélka Pruhované panenky ve Staré škole (3. + 4. vyučovací hodina).

Slavíme narozeniny Kateřiny Ch.