ORNITA - Krkavcovití

22.04.2018

19. dubna 2018

Program se týkal skupiny našich pěvců, kteří patří k těm nejinteligentnějším ptákům.
Povídání o zajímavostech ze života krkavcovitých je provázeno promítáním videí a ukázkami živých ochočených jedinců, se kterými se tak děti seznámily velmi zblízka.

Cena 70,- Kč na žáka byla zaplacena z třídního fondu.