Představujeme se

O NAŠÍ TŘÍDĚ

V 2. A máme veselé a šikovné děti.

Matematiku se učíme metodou profesora Hejného. Čtení děti zdařile zvládají díky "Genetické" metodě. A stejně tak se nám daří psát psacím písmem. Podnikáme první krůčky v angličtině. Zvídavě se učíme také o přírodě a společenských vědách. Hravě se učíme o hudbě a dovádíme v tělocviku.

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
  7:50 - 8:35 8:45 - 9:30 9:50 - 10:35 10:45 - 11:30 11:40 -12:25
PO ČJMPRČJ
ÚTČJMTVTVČJ
STČJMAJVV
ČTČJMČJPR
ČJMČJHV
ČJ - český jazyk - Jitka Brachtlová

M - matematika - Jitka Brachtlová
AJ
- anglický jazyk - Jitka Brachtlová
PR
- prvouka - Jitka Brachtlová
VV
- výtvarná výchova - Jitka Brachtlová
- pracovní činnosti - Jitka Brachtlová
HV - hudební výchova - Aleš Benda
TV
- tělesná výchova - Jitka Brachtlová


Třídní učitelka

Mgr. JITKA BRACHTLOVÁ

 

Kontakt

Tel.: 777 59 60 57

jitka.brachtlova@zsvrane.cz