Plán na tento týden

Aktuální plán

4. 6. - 29. 6. 2018


Čtení

 • učebnice "Už čteme a píšeme sami" - str. 61 - 82
 • Začínáme s projekty - Kniha o mně, Naše ZOO, Svačíme, Budeme hrát pohádku
 • vyprávění, porozumění čtenému textu, zápisy čtenářských listů
 • hry, křížovky, hádanky, básničky, rozvoj komunikačních dovedností, skládání slov

Psaní


 • Písanka 2. díl - str. 25 - 32
 • začínáme Písanku 3. díl
 • trénujeme psaní slov a krátkých vět psacím písmem
 • zapisujeme víkendové deníčky a čtenářské listy psacím písmem

Matematika

 • učebnice str. 47 - 63
 • číselné pavučiny, hledání možností, orientace v čase a v uspořádání
 • měříme, polovina vzdálenosti i času, číslem určujeme pořadí
 • závěrečné opakování "Co už umíme?"
 • evidence staveb, tabulky s nákupy, hodiny
 • slovní úlohy, krokování, hra autobus, neposedové, rozklad čísel, parkety

Prvouka

 • Povolání 
 • Zdravý životní styl
 • Třídíme živočichy do skupin
 • Opakujeme určení času, dny v týdnu, roční období a jednotlivé měsíce

Angličtina

 • Denní režim, dodržování pravidel hygieny 
 • Opakujeme slovíčka na téma - my body, oblečení (hry, poslech příběhů, bludiště, pexeso)
 • trénink slovíček: hračky, barvy, zvířata, školní potřeby, počítání 1 - 10
 • písničky, kreslení

Akce

5. června 2018 - SPORTOVNÍ HRY na fotbalovém hřišti ve Vraném nad Vltavou 

21. června 2018 - společné fotografování 

26. června 2018 - Slavnostní vernisáž ve vestibulu školy od 15:00 do 17:30

27. června 2018 - Kino Modřany 

29. června 2018 - předávání VYSVĚDČENÍ (děti odchází ze školy v 8:35)

  

Co už umíme?