Plán na tento týden

Aktuální plán

17. - 23. září 2018


Český jazyk

Hravá čítanka: str. 11 - 15, Malované čtení, skladba básně, rýmy, názvy hub

Učebnice Český jazyk: str. 12 - 17 - procvičujeme druhy vět a jejich skladbu, slabiky, hlásky x písmena

Písanka: nová velká psací písmena B, R, Ř - po stranu 13 

Matematika

Seznámení se s jiným jazykem pro práci s počtem, Děda Lesoň - osvojování si ikon, nerovnosti, budování představy poloviny - učebnice po str. 18

Počítáme do 23, doplnění tabulky autobusu, hadi, výstaviště, parkety, krokování - hod kostkou, součet tří čísel, číselné pavučiny.

Děti dostanou v modrých deskách příklady k procvičování - odevzdají v pátek 21. 9.

Prvouka

Velké putování skřítka Ostružinky: opakování Lesní plody - křížovka.

nově: LISTNATÉ STROMY - pracovní listy

Příběhy NEMOCNÝ ZOUBEK, NEŠŤASTNÝ PROUŽEK - pro trénování hlasitého čtení.

Angličtina

Happy House 2: 1. lekce  ANIMALS - crocodile, duck, lion, monkey, mouse, snake, tiger, zebra

Can you see a (snake)? 

I can see ...       I can't see ...

Opakujeme názvy zvířat. Písnička, práce s textem, poslechová cvičení.

Domácí mazlíčci - nová slovíčka v pracovním listu

Akce

Ve třídě nás navštívili prvňáčci a na školním hřišti jsme minulý týden viděli několik ukázek bojového umění TAEKWON-DO. 

Co už umíme?